INSÄNDARE Miljöpartister lever tydligen i en helt annan dimension än den där jag framsläpar mina dagar. Under lång tid har jag förundrats över deras verklighetsfrämmande förslag. Om de åtminstone hade brytt sig om miljön, men deras fokus har numera övergått till invandringspolitik där de kommer med det ena förslaget sämre än det andra. Deras huvudtes är att alla har rättighet att komma till Sverige. Allt annat är rasism och främlingsfientlighet.

Jag tänker på det här när jag läser Maria Ferms (MP) recept i Expressen för att bekämpa våldet i Malmö. Och det är…trumvirvel … gratis komvux, traineeprogram och vapenamnesti! Att man kanske kunde stänga tillflödeskranen av människor verkar aldrig falla dessa unga MP-kvinnor in?

Det är ojämlikhet, segregation, fattigdom, arbetslöshet, psykisk ohälsa och barnfattigdom som ligger till grund för kriminaliteten enligt MP. Fast mycket av det här hade aldrig behövt inträffa om vi haft vissa krav i vår invandringspolitik och inte tagit in så mycket mer människor än det finns arbete åt. Enligt tidningen Dagens samhälle finns det kanske 63 000 arbeten och 353 000 arbetssökande. Det hade inte funnits barnfattigdom i den här omfattningen om vi inte tagit in en massa människor och låtit dem gå på försörjningsstöd. Naturligtvis får man inte samma ekonomi, familjen som nyss kommit och lever på försörjningsstöd, jämfört med den familj där bägge arbetar.

Sen har vi det där med psykisk ohälsa. Vi har tagit hit människor från alla krigsskådeplatser i världen. Dessa människor slänger ofta pass och legitimation så vi vet inte vilka de egentligen är. För det konstiga är att alla som kommer hit är offer? Vart tar torterarna och mördarna vägen egentligen? Och att folk lider av diverse psykiatriska diagnoser är väl inte så förvånande när man kommer från krigshärdar där mord är vardagsmat. Sedan låter vi andra generationens invandrarungdomar känna av kulturkrocken mellan en patriarkal hederskultur och Sveriges jämställdhetskultur. I stället för att t ex låta folk skriva på ett kontrakt och förbinda sig att följa våra lagar annars åker man ut, gör vi ingenting.. Detta är starkt patriarkala hederskulturer där en mans heder betyder allt. Och man är fullt beredd att mörda sina barn om de befläckar denna ”heder”.

Men för att snabbt komma åt problemen i Malmö kräver MP en ny vapenamnesti omgående. Det påstås att en lyckad amnesti genomfördes 2007 där många tusen vapen lämnades in. Jaha, förhoppningsvis har man gjort en utvärdering av den då? Då kan vi väl se hur det gick? Sen förstår jag inte riktigt varför de kriminella skulle lämna in sina vapen? Vilka incitament finns för det?

Polisen ska förebygga brottslighet genom ökad närvaro och en aktiv dialog med lokalsamhället, anser Mp. Hur genomför man egentligen den där aktiva dialogen i Rosengård? Polisen verkar inte vara särskilt populär där. Dricker man te med områdets imam? Jag tror att en revolutionerande och annorlunda ide´ vore att polisen använder de maktmedel man har till sitt förfogande? Att man slår till hårt där det behövs. Att man faktiskt blir Sveriges polis igen, istället för att kalla sig själva ayna och skicka ut dialogpolisen. Den svenska tigern har tappat tänderna. Och de enda som kommit med förslag som INTE innebär att vi ska GE mer till olika kriminella grupper är SD.

I dagens samhälle nr 6 säger chefen för Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet att det offentliga Sverige har mycket dålig kunskap om de nätverk som ligger bakom en del av skottdåden i Malmö. Här handlar det i vissa fall om kriminella nätverk av människor med starka släktband. Det är en subkultur och gör det besvärligare att stoppa nyrekryteringen av unga. Man har bättre koll på mc-gängen. Men när det handlar om något som mer är släkter och som är utspridda över stora delar av Europa är det väldigt svårt att få information säger Bengt-Olof Berggren.

Men MP vill alltså prioritera de unga arbetslösa mellan 20-24 år som saknar gymnasieutbildning, de ska få studiemedel under ett år utan återbetalningskrav. Det kan jag tycka låter som en bra idé liksom traineeprogrammen och jag hoppas det gäller alla unga i sådana fall? Men möjligheten att de här satsningarna skulle ha någon större inverkan på kriminaliteten i Malmö ser jag som obefintlig. Det är på BVC och dagis vi måste börja.

”När barnfattigdomen och trångboddheten är utbredd, när människor växer upp med missbrukande föräldrar, när ungdomar inte klarar gymnasiet och om de klarar gymnasiet inte har någon möjlighet att få jobb – då är den kriminella vägen inte lika avlägsen.”
Men Maria Ferm nämner inte med ett enda ord själva grundorsaken till barnfattigdomen, trångboddheten, och att ungdomar inte klarar skolan. Det beror på att man tagit in en alldeles för stor mängd människor som kommer från sönderfallande samhällen där krig är det förhärskande. Från Somalia kommer en stor mängd analfabeter och man har sett att den som kommer som liten till landet får bäst resultat i skolan. Frågan är också hur pass intresserad man är av att tillhöra vårt samhälle? Om man inte ens på 15-20 år orkar lära sig språket så är det något som är fel i vårt sätt att ställa krav. Många har också en religion som helt går emot demokrati och jämställdhet.

Men sådant diskuterar aldrig kvinnorna i MP. Intressant att notera här är att MP på sin hemsida vill ha en statlig utredning om män, maskulinitet och jämställdhet. ”Eftersom maskulinitet till viss del är förknippat med våld, brottslighet och ojämställd makt.” Är inte det att generalisera när det gäller en grupp? Men man är också enligt Peter Erikssson för månggifte? För vi måste bejaka mångkulturen, kanske? Men hur går det här ihop med jämlikheten?

Maria Ferm har också lagt en motion om att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare. Är det en anpassning till månggiftet, eller?
Sen har vi naturligtvis överenskommelsen med alliansen om fri sjukvård, tandvård och skola, som kanske dessutom är ett sätt att smyga in en amnesti för illegala invandrare?
Maria Ferm är symbolen för MPs väljare för mig. De verkar sakna insikt i den mänskliga naturen och vad deras förslag skulle kosta det svenska samhället om man skulle få sina öppna gränser. Deras allomfattande godhet saknar verklighetsförankring.

Och en riktigt brännande fråga är: vart tog egentligen miljöengagemanget vägen?

Magica de Hex