DUBBLA MEDBORGARSKAP I SVERIGES RIKSDAG

Ett intressant område som kom upp nyligen, i samband med hatdrevet mot Sverigedemokraterna, var frågan om dubbla medborgarskap.  Som underlag inför en motion ställde SD-ledamöter en förfrågan till Riksdagens utredningstjänst att undersöka om det finns riksdagsledamöter med dubbla eller flerfaldiga medborgarskap i Riksdagen. RUT ansåg det för resurskrävande att undersöka, vid svenskt medborgarskap döljs alla uppgifter om annat medborgarskap i folkbokföringen och blir därmed svåråtkomliga. Det skulle också stöta på svårigheter enligt personuppgiftslagen ansåg man.

Den 1 juli 2001 kom en lagändring där dubbla eller flerfaldiga medborgarskap accepterades. För att kandidera till Sveriges riksdag krävs idag att man är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige och att man dessutom fyllt 18 år senast på valdagen. Det finns alltså ingenting som förhindrar personer med ett flertal olika medborgarskap att kandidera till Sveriges riksdag. Det finns heller ingenting i svensk lag som förhindrar att personer med dubbla eller flerdubbla medborgarskap även kandiderar till ett annat parlament i ett annat land där personen ifråga även har medborgarskap.

Svenska folket förutsätter självklart att de kandidater som finns att rösta på till Sveriges riksdag har sin lojalitet enkom till det svenska folket. Ett absolut krav på en riksdagsledamot borde vara att han eller hon är solidariskt med den svenska nationen och att det inte skall råda någon som helst tvivel i detta avseende. Det här har riksdagsledamöterna Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth motionerat om till riksdagen.

Det ovanstående är utdrag ur Björn Söders artikel ”Självklart med svenskt medborgarskap som riksdagsledamot”. Men jag tror att många människor inte visste att det låg till så här, när tidningarna började skriva om det. Det handlade för tidningarnas del naturligtvis inte om att SD faktiskt pekat på något viktigt, tvärtom. Det handlade om hur mycket man skulle kunna använda sig av det här för att skriva ner dem. Och man intervjuade riksdagsmän som i detalj fick berätta vilka fruktansvärda människor deras kollegor var.

Och det var väl egentligen det som jag reagerade på, vilka oerhörda överord som användes för att ett parti ville se vilka som har dubbla medborgarskap. Kunskaper som kunde användas när man skrev en motion. När man sedan läste olika kommentarsfält där vanliga människor fick ge sin syn på saken, kunde man se att många faktiskt trodde att det var enbart svenskt medborgarskap som gällde i Riksdagen. Det var också en stor majoritet som ansåg det ganska självklart, det var nog därför stormen blåste över relativt snabbt. Journalisterna fick för dålig respons. Men så här yttrade sig några av våra främsta företrädare i riksdag och regering:

KRISTDEMOKRATERNA

"Jag tycker att det är klart ­problematiskt. Jag delar den bedömningen som RUT har gjort att det strider mot personuppgiftslagen att göra såna här kartläggningar. Man ska vara väldigt restriktiv med att bygga upp register", säger Caroline Szyber, KD, rätts­politisk talesperson.

CENTERPARTIET

"Det visar ytterligare en gång vilken syn på människor de har och vad de tror att vara svensk och ta ansvar för Sverige är", säger Johan Linander, C, rättspolitisk talesman. "Det är totalt ointressant om riksdagsledamöter har dubbla medborgarskap eller inte. Det gör varken människor mer eller mindre svenska för att de har medborgarskap från ett annat land också."

SOCIALDEMOKRATERNA

"Det är faktiskt rätt obehagligt. Det är väl en del i att märka ut och peka ut vissa som inte riktigt tillförlitliga. Det är väldigt obehagligt, rent fascistiskt tänkande. Det var bra att riksdagens utredningstjänst inte gick med på att spela med i det spelet", säger Morgan Johansson, S, ordförande för justitieutskottet.

VÄNSTERPARTIET

"Man finner knappt ord för vad de här pysslar med i riksdagen. Jag mår illa när jag hör sånt här. Jag mår jävligt illa för vi är väl mer eller mindre invandrare till Sverige allihopa. Jag tycker att det är hårresande", säger Lena Olsson, V, rättspolitisk talesperson.

MILJÖPARTIET

"Det är en väldigt obehaglig känsla jag får. I den officiella retoriken så pratar ofta Sverigedemokraterna om att problemet är att vi misslyckats med integrationen i Sverige. I själva verket är de inte ett dugg intresserade av det. De vill minska delaktigheten och möjligheten för invandrare att kunna vara med på lika villkor i Sverige", säger Peter Eriksson, MP, ordförande för konstitutionsutskottet.

FOLKPARTIET

"Jag är inte förvånad. De har ett nästintill abnormt intresse att ta reda på vad människor har för etniskt ursprung. Det är sånt här de ägnar sin tid åt - att definiera ut och definiera in och att hela tiden försöka dela upp Sverige i vi och dem. Det är hela deras livsluft", säger Johan Pehrson, FP, rätts­politisk talesman.

MODERATERNA

"Det är sorgligt", säger Per Bill, M, vice ordförande i konstitutionsutskottet. Jag har under mina 16 år i riksdagen utan Sverigedemokraterna aldrig hört talas om en sån här förfrågan, eller att det skulle på något sätt vara viktig information."

 

Den enda som har en någorlunda normal kommentar är Caroline Szyber, KD. Men hon verkar ha missuppfattat syftet eftersom hon talar om att bygga upp register. Vad jag kan se har ingen efterfrågat det.

Man skulle kunna tro att SD lagt ett helt hårresande förslag om att tortera och yxmörda små kattungar, när man läser kommentarerna ovan. I stället är det alltså en förfrågan inför en motion om hur många dubbla medborgarskap som finns i riksdagen. Jag kan däremot inte se att man begär något slags register, som Kristdemokraterna tror? I hur många länder skulle denna samfällda kör av fördömanden höras för att man anser att enbart det egna landets medborgarskap ska gälla i landets högsta beslutande organ? För mig, och vad jag kunde se i olika kommentarsfält, en stor del av befolkningen är det en högst intressant och legitim fråga.

Dessutom fick jag också klart för mig genom att läsa Björn Söders artikel att år 2010 slopades kravet på tio års medborgarskap för att kunna utses till statsråd. Det var nytt för mig.  

Centern anser det totalt ointressant om riksdagsledamöter har dubbla medborgarskap. Där är man nog inte i takt med vare sig väljarna eller tiden. Linander måste naturligtvis också ge SD en känga: ”Det visar ytterligare en gång vilken syn på människor de har och vad de tror att vara svensk och ta ansvar för Sverige är”.

Hur visas SD:s människosyn genom att man vill veta hur många som har dubbelt medborgarskap? De länder som inte godkänner dubbelt medborgarskap, har de alltså något fel på sin människosyn också?

Socialdemokraterna genom Morgan Johansson: ”Det är väldigt obehagligt, rent fascistiskt tänkande”.

Jaha. Tycker han verkligen det? Jag menar, hur ska han beskriva något som verkligen ÄR fascistiskt sedan, när han spiller så mycket krut på det här? Hade vi en journalistkår med stake skulle de naturligtvis be honom beskriva det fascistiska i saken. 

Moderaternas Per Bill anser det sorgligt: ”Jag har under mina 16 år i riksdagen utan SD aldrig hört talas om en sån här förfrågan, eller att det skulle på något sätt vara viktig information”.

Under dessa 16 år har Sverige hunnit ändras ganska radikalt med en stor mängd människor från olika delar av världen. Att man då vill veta var dessa människors lojalitet ligger, om de ska bli svenska riksdagsmän är helt naturligt. Korruption, maktmissbruk och spridande av hemlig information kan lika väl gälla svenska medborgare med bara ett medborgarskap. Men det är bra om det finns klara regler så att man inte behöver fundera över det. 

 Man kan undra hur David Baas formulerade frågan egentligen? Var det han som introducerade ordet kartläggning?  Vissa riksdagsledamöter verkar se det här som en fruktansvärd kränkning? Vad i detta är en kränkning av någon överhuvudtaget?. För oss andra är det en helt legitim undran och en motion många kan instämma i.

 

http://www.expressen.se/nyheter/sd-begarde-kartlagg-riksdagsmannen/ 

https://sverigedemokraterna.se/2012/11/20/sjalvklar-med-enbart-svenskt-medborgarskap-som-riksdagsledamot-och-statsrad/