På förekommen anledning kallas du till samtal om denHumanistiska Värdegrunden 3 juni kl. 13.00 år 2020. På kallelse som inte åtlyds utdömsvite.

Värdegrundsmyndigheten.

Jaha, jämrars, har jag sagt något fel nu igen? Som alla vet var det efter valet2014 som det blev st...

Läs hela blogginlägget